Atvirų durų diena 24 val. po seminarijos stogu

Gegužės 3-4 dienomis Telšių kunigų seminarijoje vyks renginys "24 val. po seminarijos stogu"  vaikinams nuo 16 iki 30 metų, kurie norėtų susipažinti su kunigyste kaip pašaukimu ir pagyventi seminarijos ritmu, kuriuo gyvean klierikai ruošdamiesi kunigystei. Taip pat susitiksite su Telšių vyskupu ordinaru Kęstučiu Kėvalu, kun. Virgilijum Poškum, kun. Andriumi Vaikevičium, seminarijosm rektorium kun. Sauliumi Stumbra, kitais žmonėmis. Pradžia gegužės 3 d. 17:30 val.- pabaiga gegužės 4 d. 17:30 val. 

Renginys nemokamas. Registracija iki 04 30 e-paštu : tkseminarija@gmail.com ".