Jaunimo atsinaujinimo diena Telšiuose

Šv. Mišios

Gruodžio 1 d. įvyko tradicinis, jaunimui skirtas renginys - atsinaujinimo diena "Bažnyčia- mūsų namai". Renginys vyko Telšių žemaitės dramos teatre ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus semiarijoje. Susirinko 400 jaunuolių iš visos vyskupijos, jie kartu meldėsi, adoravo, šlovino Dievą giesmėmis, klausė brolio Pijaus OP katechezės, priėmė susitaikinimo sakramentą, dalyvavo Šv. Mišiose, kurioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Kęstutis Kėvalas, koncelebravo jaunimo dvasios tėvai. Jaunimas žiūrėjo režisierės Laimutės Pocevičienės spektaklį "Naujo roboto ir peteliškės istorija", kurį savaidino vaikų ir jaunimo aktorių trupė "Savi", klausėsi grupės "The voiceless" koncerto. Jaunimo atsinaujinimo dienoje dalyvavo ir mūsų seminarijos auklėtiniai patarnaudami liturgijoje ir bendraudami su jaunimu.

Nuotraukos paimtos iš Telšių vyskupijos jaunimo centro ir kun. Viktoro Ačo Facebook, Uab Fotoera facebook paskyrų.