Klierikai dalyvavo Užtvirtink šventėje

Pirmą kartą Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir Telšių vyskupijos jaunimo centro komanda organizavo tikėjimo šventę „Užtvirtink“ Sutvirtinimo Sakramentą 2019 metais Telšių vyskupijoje besiruošiančiam priimti jaunimui. Šis renginys į saulėtąją Palangą gegužės 1 d. sukvietė  1600 jaunų žmonių minią. Iš čia iškilminga jaunimo eisena nusidriekė kurorto gatvėmis. Eisenaipolicijos pareigūnai. Nuotaikingai eisenai pasiekus Palangos botanikos parką, buvo surengtas piknikas. Jo metu jaunimas iš skirtingų vyskupijos parapijų dalinosi užkandžiais,  arbata ir bendravo vieni su kitais, visur kartu su jais buvusiu vyskupu, juos atlydėjusiais kunigais, katechetais, tėveliais bei jaunimo vadovais. Po pikniko botanikos parke organizatorių buvo pakviesti susiburti maldai prie įžymiojo Palangos Lurdo. Čia vyskupas K. Kėvalas kreipėsi į gausiai susirinkusį jaunimą, jį pasveikino ir palaimino. Su giesme maldinga procesija pajudėjo link Palangos Koncertų salės. Pakeliui eisena stabtelėjo prie Laiminančio Kristaus statulos.  Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Karolis Petravičius paragino atkreipti dėmesį į tai, kas netrukus įvyks. Tuo metu pirmoji į šį renginį užsiregistravusi Varnių parapijos jaunimo grupė į dangų paleido didžiulį 12 metrų ilgio rožinį, simbolizuojantį jauno žmogaus pasiaukojimą Dangaus Motinai Švč. Mergelei Marijai. Procesijai vadovavo Telšiuose bei Kaune studijuojantys kunigų seminarijos auklėtiniai.

Jaunimą, sugužėjusį į Palangos koncertų salę, iš karto pagavo kvapą gniaužiantis kupinas Evangelijos džiaugsmo reginys. Suskambėję Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos pučiamųjų orkestro su šlovinimo grupe „Dėl Tavęs“ atliekamo Popiežiaus Pranciškaus susitikimo su jaunimu Vilniuje himno „Kristus Jėzus – mūsų viltis“ pirmieji akordai ne tik sudrebino koncertų salės sienas, bet ir suvirpino visų dalyvių širdis. 

Vyskupas susirinkusiam jaunimui kalbėjo apie tai, kad šis jų amžiaus tarpsnis yra kaip tik pats tinkamiausias metas atpažinti geriausią savo gyvenimo versiją, pradėti ieškoti savo gyvenimo tikslo ir misijos. Jis pabrėžė Sutvirtinimo Sakramento svarbą, pasakodamas apie išsigandusius apaštalus, kuriuos Viešpats sustiprino, atsiųsdamas dovaną – Šventąją Dvasią, kuri juos pripildė drąsos. Į susirinkusį jaunimą vyskupas kreipėsi, kaip į naujos Lietuvos kūrėjus, teigdamas, kad jiems yra patikėta ypatinga Viešpaties svajonė.  Jis pakvietė nuotykio žmogų įžymų virtuvės šefą Luca de Marko, kuris jaunimui liudijo, kaip patikėdamas Dievui savo gyvenimą ir ateitį,  atpažino savąjį  pašaukimą, ir visada jautė Jo jėgą, Jo malonę visuose gyvenimo sprendimuose.

Vyskupui pakvietus, dalyviai suklupo adoracijos maldai. Nuostabu, kad gausus būrys dalyvaujančių kunigų tuo metu klausė jaunimo išpažinčių. Visą šventę apvainikavo iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Ganytojas Kęstutis Kėvalas, patarnavo seminarijos auklėtiniai.