Klierikai pradėjo mokslo metus

2018 m. rugsėjo 2 dieną Žemaičių Kalvarijoje, tradiciškai per kasmėnesinius rugsėjo mėnesio atlaidus Bazilikoje, buvo iškilmingai pradėti Naujieji  mokslo metai. 12 val. pagrindinėms iškilmių Šv. Mišioms vadovavo vyskupas K. Kėvalas, koncelebravo vyskupas J. Boruta SJ, pamokslą sakė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun dr. S. Stumbra, dalyvavo kiti seminarijos dėstytojai, Klaipėdos dekanato kunigai ir tikintieji.

Po iškilmių buvo einami Kryžiaus keliai. Vakare klierikai pradėjo rudens rekolekcijas, kurioms vadovavo Kretingos parapijos klebonas Antanas Blužas OFM.

Rugsėjo 10 d. prasidėjo paskaitos.