Naujų mokslo metų atidarymas Žemaičių Kalvarijoje rugsėjo 2 d.

2018 m. rugsėjo 2 dieną Žemaičių Kalvarijoje, tradiciškai per kasmėnesinius rugsėjo mėnesio atlaidus Bazilikoje, bus iškilmingai pradėti naujieji Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ir Kauno metropolijos propedeutinio kurso mokslo metai. 

12 val. pagrindinėms iškilmių Šv. Mišioms vadovaus Jo Ekscelencija Telšių vyskupas ordinaras K. Kėvalas, pamokslą sakys Telšių kunigų seminarijos rektorius ir Kauno metropolijos propedeutinio kurso vadovas kun. dr. S. Stumbra, koncelebruos iš Klaipėdos dekanato atvykę kunigai.

Į rugsėjo mėnesio atlaidus vyksta Klaipėdos dekanato piligrimai, bet kartu laukiami ir iš visų parapijų atvykstantys maldininkai pasimelsti už pašaukimus.

Šv. Mišių metu giedos Vidmanto Budreckio vadovaujama, iš Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos, atvykusių liaudiškojo giedojimo giedotojų grupė.