Užbaigti mokslo metai

Telšių vyskupijos globėjo Šv. Justino šventė buvo švenčiama pirmą kartą Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Meldžiantis į vyskupijos globėją buvo užbaigti ir Telšių kunigų seminarijos ir Kauno metropolijos propedeutiinio kurso mokslo metai. Juos užbaigę klierikai grįš į savo vyskupijas atostogų, o mes lauksime naujų stojančiųjų į kunigų seminarijas.