Paskaitų tvarkaraštis

TELŠIŲ VYSKUPO VINCENTO BORISEVIČIAUS KUNIGŲ SEMINARIJA

2017/2018 m. m. Pavasario semestras. paskaitų tvarkaraštis

 

Diena

Darbo valandos

Val. Nr.

Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas

I teologijos kursas

III teologijos kursas

Pirmadienis

900-945

1

Lotynų k. II/IV

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

Lotynų k. II/IV

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

 

NT egzegezė II/II

(Dr. I. Gudauskienė)

955-1040

2

Katalikų Bažnyčios Katekizmas

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

 

 

NT egzegezė II/II

(Dr. I. Gudauskienė)

1050-1135

3

Katalikų Bažnyčios Katekizmas

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

 

 

NT egzegezė II/II

(Dr. I. Gudauskienė)

1145-1230

4

Biblinė Išganymo istorija

(Dr. I. Gudauskienė)

 

Patrologija

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

 

1500-1545

5

Lectio divina

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

1555-1640

6

 

 

 

 

1650-1735

7

 

 

 

 

 

 

Diena

Darbo valandos

Val. Nr.

Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas

I teologijos kursas

III teologijos kursas

Antradienis

900-945

1

Lotynų k. II/IV

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

Lotynų k. II/IV

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

Ekleziologija

(Kan. lic. V. Ačas)

 

955-1040

2

Katalikų Bažnyčios Katekizmas

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

 

Ekleziologija

(Kan. lic. V. Ačas)

NT egzegezė II/II

(Dr. I. Gudauskienė)

1050-1135

3

Biblinė Išganymo istorija

(Dr. I. Gudauskienė)

 

Bažnyčios istorija

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

Pastoracijos teologija

(Kan. lic. V. Ačas)

1145-1230

4

Biblinė Išganymo istorija

(Dr. I. Gudauskienė)

 

Bažnyčios istorija

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

Pastoracijos teologija

(Kan. lic. V. Ačas)

1500-1545

5

Psichologija (bendroji)

(Mgr. V. Benaitienė)

Psichologija (bendroji)

(Mgr. V. Benaitienė)

 

Pastoracijos psichologija

(Kan. lic. V. Ačas)

1555-1640

6

Psichologija (bendroji)

(Mgr. V. Benaitienė)

Psichologija (bendroji)

(Mgr. V. Benaitienė)

 

 

1650-1735

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diena

Darbo valandos

Val. Nr.

Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas

I teologijos kursas

III teologijos kursas

Trečiadienis

900-945

1

Teol. anglų k.

(Kun. lic. V. Poškus)

 

Teol. anglų k.

(Kun. lic. V. Poškus)

Santuokinė teisė

(Kun. dr. M. Venskus)

955-1040

2

Biblinė Išganymo istorija

(Dr. I. Gudauskienė)

Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

 

Santuokinė teisė

(Kun. dr. M. Venskus)

1050-1135

3

Liturgikos įvadas

(Kan. lic. V. Gudeliūnas)

Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Dvasingumo teologija

(Kun. lic. R. Karpavičius)

Baudžiamoji teisė, Procesas

(Kun. dr. M. Venskus)

1145-1230

4

Liturgikos įvadas

(Kan. lic. V. Gudeliūnas)

Filosofijos istorija I/III

(Kun. fil. lic. V. Poškus)

Dvasingumo teologija

(Kun. lic. R. Karpavičius)

Baudžiamoji teisė, Procesas

(Kun. dr. M. Venskus)

1500-1545

5

Anglų k.

(Mgr. J. Damanskienė)

Anglų k.

(Mgr. J. Damanskienė)

 

 

1555-1640

6

 

 

 

 

1650-1735

7

 

 

 

 

 

 

Diena

Darbo valandos

Val. Nr.

Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas

I teologijos kursas

III teologijos kursas

Ketvirtadienis

900-945

1

Italų k. II/V

(Kun. dr. R. Norkus)

Italų k. II/V

(Kun. dr. R. Norkus)

Fundamentinė teol.

(Iki kovo 1 d.)

(Kan. dr. V. Gedgaudas)

Dogmų teologija

(Sakramentų teol.)

(Mons. prof. dr. A. Ramonas)

955-1040

2

Asmens kultūros pagrindai

(Kun. dr. R. Norkus)

Metafizika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Fundamentinė teol.

(Iki kovo 1 d.)

(Kan. dr. V. Gedgaudas)

Dogmų teologija

(Sakramentų teol.)

(Mons. prof. dr. A. Ramonas)

1050-1135

3

 

Metafizika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Dogmų teologija

(Įvadas ir Trejybės teol.)

(Mons. prof. dr. A. Ramonas)

Liturgika su praktika II/II

(Kan. lic. V. Gudeliūnas)

1145-1230

4

 

Metafizika

(Kun. fil. doktor. T. Kaulius)

Dogmų teologija

(Įvadas ir Trejybės teol.)

(Mons. prof. dr. A. Ramonas)

Liturgika su praktika II/II

 (Kan. lic. V. Gudeliūnas)

1500-1545

5

Anglų k.

(Mgr. J. Damanskienė)

Anglų k.

(Mgr. J. Damanskienė)

 

 

1655-1740

6

 

 

 

 

1750-1835

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Diena

Darbo valandos

Val. Nr.

Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas

I teologijos kursas

III teologijos kursas

Penktadienis

900-945

1

Lectio divina

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

Lectio divina

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

955-1040

2

Dvasinio gyvenimo pagrindai

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

 

Patrologija

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

Bažn. muzika III/III

(Kun. dr. S. Stumbra)

1050-1135

3

Dvasinės literatūros analizė

(Kun. lic. S. Tomošaitis)

Giedojimas

(Kun. dr. S. Stumbra)

Spec. moralės  teologija

(Kun. dr. R. Norkus)

Homiletika (teorija)

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

1145-1230

4

Giedojimas

(Kun. dr. S. Stumbra)

 

Spec. moralės  teologija

(Kun. dr. R. Norkus)

Homiletika (teorija)

(Kan. lic. A. Sabaliauskas)

1400-1445

5

Giedojimas

(Kun. dr. S. Stumbra)

Giedojimas

(Kun. dr. S. Stumbra)

Bažn. muzika I/III

(Kun. dr. S. Stumbra)

Bažn. muzika III/III

(Kun. dr. S. Stumbra)

1455-1540

6

Psichologija (žmogaus vystymosi)

(Mgr. V. Benaitienė)

Psichologija (žmogaus vystymosi)

(Mgr. V. Benaitienė)

Bažn. muzika I/III

(Kun. dr. S. Stumbra)

 

1550-1635

7

Psichologija (žmogaus vystymosi)

(Mgr. V. Benaitienė)

Psichologija (žmogaus vystymosi)

(Mgr. V. Benaitienė)

 

 

 

 

Diena

Darbo valandos

Val. Nr.

Propedeutinis kursas

I filosofijos kursas

I teologijos kursas

III teologijos kursas

Šeštadienis

900-945

1

Italų k. II/V

(Kun. dr. R. Norkus)

Italų k. II/V

(Kun. dr. R. Norkus)

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

955-1040

2

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1050-1135

3

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1145-1230

4

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

Savarankiškas darbas bibliotekoje

1600-1645

5

 

 

 

 

1700-1800

6