Studentai

Kauno metropolijos propedeutinis kursas

 

Vardas, Pavardė

Gimimo metai

Parapija

Pranciškus Maksimavičius

1967

 iš Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Kauno Arkivyskupija)

Tomas Murauskas      

1994

 iš Kauno Jono Pauliaus II (Vilkaviškio vyskupija)

Linas Vaitiekūnas 

1992

 iš Kauno Šv. Dvasios parapija (Kauno Arkivyskupija)

   

 

IV teologijos kursas (VI)

 

Vardas, Pavardė

Gimimo metai

Parapija

    Raimundas Zimka

1978

 iš Alantos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos (Panevėžio vyskupija)