Svarbesnių įvykių kalendorius

TELŠIŲ VYSKUPO VINCENTO BORISEVIČIAUS KUNIGŲ SEMINARIJA IR

KAUNO METROPOLIJOS PROPEDEUTINIS KURSAS

2018 m. rudens semestras: Svarbesnių Seminarijos įvykių kalendorius

 

Data

Savaitės diena

Įvykis

Ypatumai

09.02

sekmadienis

Mokslo metų atidarymas.

Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje.

09.02-09.05

sekmadienis-trečiadienis

Rudens rekolekcijos.

Klierikai dalyvaus rudens rekolekcijose Žemaičių Kalvarijos rekolekcijų namuose.

09.09

sekmadienis

Kelionė į Šiluvos atlaidus.

Į atlaidus vyksta visi kursai.

09.10

pirmadienis

Paskaitų pradžia

Pradeda veikti nuolatinė regula ir prasideda paskaitos.

09.11

antradienis

Bendrystės vakaras su Telšių vyskupu Kęstučiu Kėvalu ir seminarijos bendruomene

Visi klierikai vyksta į pamaldas. Pamaldų pradžia 17 val.

09.18

antradienis

Tomo Vilucko knygos „Popiežiaus Pranciškaus tiltai“ pristatymas. III aukšto konferencijų salėje.

 Dalyvauja visa seminarija

09.19

trečiadienis

Kunigų nuolatinės formacijos susirinkimas ir dėstytojų posėdis.

Dėstytojų posėdis po kunigų surinkimo ir pietų IV aukšto posėdžių kabinete.

09.22-09.23

šeštadienis-sekmadienis

Šventojo Tėvo Pranciškaus vizitas Lietuvoje

Dalyvauja visa seminarija susitikime Vilniuje ir Kaune.

09.28-09.30

penktadienis-sekmadienis

Poilsio savaitgalis

Po penktadienio paskaitų ir pietų klierikai išvyksta poilsiui į gimtuosius namus.

10.31

antradienis

Rudens atostogos

Po paskaitų ir pietų klierikai išvyksta į gimtąsias parapijas.

11.07

sekmadienis

Rudens atostogų pabaiga

Klierikai grįžta iki vakarienės.

11.14

trečiadienis

Atlaidai Aušros Vartuose

Išvykstame į Vilnių po pietų. Šv. Mišios už seminaristus šv. Teresės bažnyčioje bus aukojamos 19:00 val.

11.25

sekmadienis

Kristaus Karaliaus iškilmė

Visi klierikai dalyvauja Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos tituliniuose atlaiduose 10 ir 12 val.

12.03

pirmadienis

Rudens sesijos pradžia

 

12.08

šeštadienis

Šv. Mišios Telšių mažojoje bžn.

12 val. šv. Mišios Telšių Ėmimo į dangų bžn.

12.21

penktadienis

Rudens sesijos pabaiga

11 val. šv. Mišios ir vyskupijos kunigų Kūčios. Klierikai išvyksta pastoracinei praktikai į paskirtas parapijas iki 12.27.

12.27

ketvirtadienis

Kalėdų atostogų pradžia

Klierikai grįžta į savo gimtąsias parapijas.

01.06

sekmadienis

Kalėdų atostogų pabaiga

Klierikai grįžta į Seminariją iki vakarienės. Paskaitos įprastine tvarka prasideda nuo sausio 7 d.